Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. +36 1 392 2240 - Fax: +36 1 392 2571
hun-flag eng-flag

EDI szójegyzék

Az EDI szolgáltatással kapcsolatban számos idegen szó és rövidítés került a szakmai köztudatba, amiknek magyarázatát jelen szójegyzékünkben adjuk közre:

 

 

Accredited Standards Committee X12: Az Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet által delegált bizottság, amit az USA-ban használatos EDI szabványok fejlesztése és karbantartása érdekében hoztak létre. (Lásd még: ANSI; ANSI ASC-X12; Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet).

Active Tag: Az RFID azonosítók olyan fajtája, amely energiaforrással rendelkezik a rajta lévő mikrochip működtetéséhez és így információt képes rádióhullámokon keresztül 30 méternél is távolabbre sugározni. Az ilyen távolságban lévő vevők az információkat értelmezni tudják. Ez alapján lehet például mozgó gépjárművek adatait azonosítani.

Advance Shipping Notice (ASN): Előzetes szállítási értesítő: A papír alapú előzetes szállítási értesítő elektronikus változata. A vásárlót a várható érkezés időpontjáról, a szállítmány csomagolási szerkezetéről, értesítik benne. Szinoním elnevezéseknek számítankak még: Delivery Notice és Dispatch Advice.

AES: Advanced Encryption Standard. Az adatok titkosításának egyik szabványa, amelyet az adatátvitel folyamán történő titkosításra használnak.

American National Standards Institute (ANSI): Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet: Az Egyesült Államok szabványügyi testülete. Ebben a testületben működnek az akkreditációs szabványügyi bizottságok, valamint e szervezet biztosítja az egységes szabványokat a technológia és az ipar számára az Egyesült Államok területén. Az Egyesült Államokban gyakran utalnak az üzleti dokumentumok ANSI kódjára, úgymint például: 850 (PO), 810 (Invoice), és 856 (ASN).

ANA: Article Number Association: Elektronikus üzleti kapcsolatokat szervező testületek egyike, ami elősegíti az ellátó láncok szabványosítását.

ANSI ASC X12: Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet, Akkreditált Szabványügyi Bizottság X12, ami a kormányzati és ipari tagokat tömörít. Előterjesztik és hivatalossá teszik az EDI szabványokat a Szabványügyi Intézeten belül.

ANX: IP alapú hálózat az Egyesült Államok autóipara számára.

AANX: IP alapú hálózat Ausztrália autóipara számára.

Application Interface Software: szoftver, ami importálja és exportálja az adatokat az “in-house” alkalmazások és a fordító szoftver között.

AS1: Applicability Statement (AS) 1: Az IETF által fejlesztett protokollok egyike, ami biztonságos és megbízható adatátvitelt biztosít SMTP protokoll használatával.

AS2: Applicability Statement (AS) 2: Az IETF által fejlesztett protokoll újabb verziója, ami biztonságos és megbízható adatátvitelt biztosít HTTP protokoll használatával.

AS3: Applicability Statement (AS) 3: Az IETF által fejlesztett protokoll legújabb verziója, ami biztonságos és megbízható adatátvitelt biztosít FTP protokoll használatával.

AS4:  Applicability Statement (AS) 4: Megbízható B2B dokumentumcserét  biztosít  Web Service környezetben. Az AS4 az OASIS ebXML albizottsága által lett kifejlesztve.

ASN: Lásd Advance Shipping Notice.

Asynchronous: olyan kommunikációs technika, amely karakterenkénti, bitsorozatban végzi a küldést, amiben start – stop bitek jelzik a karakter határokat. 

Attribute: adattárak bejegyzési tételéinek, további tulajdonságait írja le az attributum, strukturált formában. Pl.: a csomag magasság, hosszúság, szélesség attributumai a “csomagolás” tételnek.

Audit trail: Számítógéppel vagy manuáisan előállított jelentés, riport az üzleti tranzakciókról.

Authentication: Hitelesítés: olyan autentikációs mechanizmus, amely lehetvé teszi a fogadó számára, a küldő azonosíthatóságát és az üzenetintegritás sérthetetlenségének ellenőrzését. Mindezt elektronikus kulcsok alkalmazásával, harmadik fél bevonásával válik lehetővé az elektronikus authentikációs folyamatokban. Ezt a folyamatot digitális aláírásként is értelmezik.

 

B

Bar Code: Vonalkód. Szabályos vonalakból és vonalközökből álló téglalap alakú előre meghatározott minta. Általában automatikus termék vagy szállítási folyamat azonosításánál használatos.

Batch Processing: Csoportba vagy kötegbe ősszegyűjtött számítógépes információk feldolgozása.   

Baud: Az adatátviteli sebesség mértékegysége, az esetek többségében bit/másodperc mértékegység dimenzióban. Eredendően az adatovábbítás hordozójelének a sebességét jelenti.

Bill of Lading: betárolási nyilatkozat: olyan dokumentum, amelyet eladók és a szállítmányozók használnak a szállítmány minősítésének dokumentálására.

Binary: Bináris kód: Számítógép rendszerek által használatos kétállapotú változó, melynek értéke 0 vagy 1 lehet. 

Bisynchronous: olyan kommunikációs protokoll, amiben az üzenetek karakter blokkonként kerülnek átküldésre. Az adatblokkok teljességét és megfelelőségét a fogadó számítógép ellenőrzi.

Business Document: Üzleti információk olyan (elektronikusan vagy papirra) leképzett halmaza, amik gazdát cserélnek az üzleti folyamat során.

Business Process:  Üzleti folyamat: Üzleti célkitűzéseket megvalósító tevékenység folyamat.

Business Process Modelling: Üzleti folyamat modell: Az üzleti folyamatok modellezése. Az üzleti folyamatok elemeinek és kapcsolódásainak modellezése.

Business to Business: Cégek közötti adás-vétel gyakorlata elektronikus tranzakciók felhaszálásával.

Business to Business Integration: cégek közötti üzleti információk megbízható elektronikus koordinációja.

 

C

CEDI: The Common EDI Forum: A CEDI fejlesztette ki az üzenetmegvalósítás irányelveit az Egyesült Királyság zöldég és fűszer iparága számára.

CEFACT: UN/CEFACT néven is ismert. Az ENSZ, kereskedelmet és elektronikus üzletvitelt elősegítő központja.  

CONTRL: Funkcionális visszaigazoló üzenet az EDIFACT szabványban.

CPFR: Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment: Iparági Információs központ a gyártók és visszonteladók elektronikus kapcsolatának javítása érdekében

Classifier: tételek termékek osztályozását jelentő kifejezés.

Clearing House: Olyan harmadik fél, aki a kereskedő partnerek közötti elektronikus üzenet forgalmat központilag üzemelteti. Az üzenetek, a Clearing House-ban tárolódnak, amig azokat a trading partnerek meg nem kapják.

Communications: Kommunikáció: Két számítógép közötti elektronikus kapcsolat az információ továbbitás és csere megvalósításához.

Communication Software: Kommunikációs szoftver. Olyan programok, amelyek lehetővé teszik a számítógépek számára hogy valamilyen hálózaton keresztül egymással információt cseréljenek.

Compliance Checking: ANSI X12 üzenetek szintaktikai ellenőrzése.

Conditional (C): EDI üzenet egység (adatelem, szegment) kötelező használatának jelzése az üzenetmegvalósitási utasításban.

Confirmation: Visszaigazolás: Elektronikus üzenet fogadásának visszaigazolása.

Consumer Packaged Goods: A fogyasztói “dobozos” termékek: olyan fogyasztói termékek, mint például az ételek, italok, ruházati felszerelés, dohányáru, vagy tisztító termékek.

Continuous Replenishment Program:  A folyamatos árucikk ellátás koncepciója:  A beszállító és vásárló között automatizált adatcserét jelent, ami az aktuális készletnyilvántarási elvárásoknak megfelelően folyamatosan biztosítja a készletfeltöltést. A folyamatos feltöltés célja, hogy minimáiis raktározási költségekkel teljesítse a termékek mindig megfelelő mennyiségben történő szállítását és kereskedői rendelkezésre állását. 

Control Number: Referencia számként is ismeretes. Szabványos adatelemek és szegmentek azonosító száma.  

Control Segment: olyan szegmentek az EDI üzenetben, amik más adatszegmentek csoportosítására adnak vezérlő információkat. (a fordító program számára)

Control Structure: A kezdő és záró (header and trailer) szegmentek az EDI üzenetekben.

Control Validation: A control szegment adatainak helyeslő visszaigazolása.

CRM: Customer Realtion Management: Ügyfélkapcsolat kezelést támogató szoftver eszköz. 

 

D

Data Element: Adatelem: Egy vagy több adatból álló információs egység, aminek szekezetét és adattartalmát a használt EDI szabvány adatkönytára definiálja. Az EDI üzenet adatait jeleníti meg. Gyakran rövidítik DE-ként, amit azonnal követ az adatelem szám (Pl.: 128-as adat elem DE128-ként lesz rövidítve)

Data Element, Composite: Összetett adatelem: Kettő vagy több, szeparátor karakterrel elválasztott, adatelemből álló információs egység, aminek szekezetét és adattartalmát a használt EDI szabvány adatkönytára definiálja. Az EDI üzenet összetett adatait jeleníti meg.

Data Segment:  Adat szegment: Fumcionális adatcsoportot jelent az EDI üzenetben. Adatelemekből és összetett adatelemekből szekvenciálisan épül fel, aminek szekezetét a használt EDI szabvány szegment könytára definiálja.

Data Segment Directory: Szegment könyvtár: az adott EDI szabvány összes szabványos szegmentjének formátumát, szerkezetét publikáló adatkönyvtár.

Data Synchronisation: Az adat szinkronizáció: Kereskedelmi partnerek közötti termék és termék pozició infomácók átvitelét jeleneti, folyamatos időfrissítésben.

Decryption: Dekódolás: Titkosított, kódolt üzenetek fogadó oldali dekódolása, titkos kódolásának feloldása.

Dedicated Line: Menedzselt Bérelt Vonal: A pont-pont kapcsolati architektúrájú menedzselt bérelt vonal folyamatos állandó kapcsolatot tart fenn két számítástechnikai rendszer között.

Default Settings: Alapértelmezett beállítások: Paraméterek gyártó vagy szolgáltató által értelmezett alapbeállítása. Az alapértelmezett beállításokat rendszerint vissza lehet állítani az attól eltérő beállításokból.

DELFOR: Delivery Forecast message: Előzetes szállítási értesítő üzenet.

Delivery Notice: Szállítási értesítő: Az amerikai ASN (Advance Ship Notice) európai megfelelője.

Delimiters: Folyamatos adattovábbításban adatelemeket elválasztó jel, karakter. Két szintű fajtája létezik a szeparátor és a terminátor. A delimiterek aktuális specifikációi az intechange fejlécben találhatók. Az EDI üzenetben az alábbi delimiterek vannak: szegment terminátor, adatelem szeparátor és összetett adatelem szeparátor.

DELJIT: Delivery Just in Time messageAzonali szállítás kérelem üzenet.

DES: Data Encryption Standard. Adattitkosítási Szabvány: Számos adattitkosító szabvány egyike, aminek segítségével az adatok titkosíthatók az átvitel folyamán.

DESADV: Despatch Advice Message: Szállítási értesítő üzenet.

Digital Certificate: Digitális tanúsítvány: Számítógépes rekord vagy elektronikus üzenet, ami azonosító adatokat tartalmaz a tanúsítvány tulajdonosáról és a tanúsítvány kiállítójáról. Tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosához tartózó nyilvános kulcsot is, ami a saját kulcsal összevetve, hitelességi, adattitkosítási és integritási procedurák végrehatására használható.

Digital Signature: Digitális aláírás: amivel az elektronikus dokumentum küldőjének azonosságát, a küldött dokumentum integrításának épségét és titkosítását hitelesítik. 

Direct Connect EDI: Point to point EDI. Az EDI egyik formája, amikor az EDI-t pont-pont ügyfélkapcsolatban használják.

DISA: Data Interchange Standards Association: A kereskedelmi szervezet, az ANSI ASC X12 titkárságát és a Pan-Amerikai EDIFACT Bizottságott jelenti az Egyesült Államokban.

Download: Letöltés: Adatok távoli számítógépről célgépre való letöltése, ami a távoli rendszer operátorának felügyelete alatt történik.

DSD: Direct Store Delivery: Közvetlen Raktárkészletre Szállítás: A termékek közvetlen üzletbeszállításának gyakorlata, ahol a boltokat többnyire elktronikus úton értesítik a szállítás érkezéséről.

DSS: Decision Support System: Döntést támogató rendszer. Döntéshozatalt segítő szofver eszköz. Az adott döntéshozatali témában összegyűjtött adatokat diagramokban és egyébb döntésnél jól használható formában jeleníti meg.

DSTU: Draft Standard for Trial Use: Szabványtervezet próbahasználatra. ANSI ASC X12 bizottság által elfogadott szabvány.

DUNS szám: Dun & Bradstreet azonosító szám, amit EDI adatcserében is gyakran használnak. 

 

E

EAI: Enterprise Application Integration: Vállalati alkalmazásintegráció: Szoftvereszközök, amik a vállalat meglévő alkalmazásainak integrációját támogatják.

EAN: International Article Association, Nemzetközi Cikkszám Azonosító Szövetség.

EANCOM: Az EDIFACT üzenetek GS1 által fejlesztett subset szabványa, ami lehetővé teszi a kereskedelmi partnerek számára, hogy EDI üzeneteket cserélhessenek egyszerű pontos és költséghatékony módon.

ebMS: ebXML Messaging Services: Az ebXML specifikációban definiált elektronikus adatok küldésének biztonságos és megbízható módja. Az üzenettovábbítás számos olyan elterjedt protokoll alkalmazásával valósítható meg, mint például a HTTP és az SMTP.

ebXML: ebXML Messaging Services: E szabvány olyan keretrendszert jelent az elektronikus üzleti folyamatok megvalósításában, ami lehetővé teszi bármilyen méretű vállalat számára, hogy XML alapú EDIFACT struktúrájú üzleti dokumentumokat cseréljen. A szabvány fejlesztése az OASIS és az UN/CEFACT pártfogásával és támogatásával történik.

EDI: Electronic Data Interchange: Elektronikus Adatcsere. Vállalatok közötti üzleti folyamatok szabványos elektronikus adatcserében történő megvalósítása.

EDI Code: EDI kód: Az EDI üzenet legkisebb információs egysége. Adatokat minősítő váltózó, aminek értékét a használt EDI szabvány kódkönytára definiálja.

EDI translation: EDI fordítás: Számítógépes alkalmazások adatainak konverziója szabványos formátumú adatokra és viszont.

EDI Fordító: olyan számítógépes szoftver, amely a belső (inhouse) alkalmazások adatainak konverzióját végzi szabványos formátumra és viszont. Az EDI fordító szoftvernek olyan alrendszerei lehetnek, amelyek az adatillesztés fejlesztését, az üzenetek szintaktikai ellenőrzését és a dokumentumok elő- és utófeldolgozását támogatják.

EDIFACT: Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport: Elektronikus adatcsere az adminisztráció, a kereskedelem és a szállítmányozás számára: Az ENSZ keretein belül fejlesztett egyik legelterjedtebb EDI világszabvány.

EDIFICE: B2B iparági szervezet az európai high tech és elektrotechnikai iparágban. A kifejezés az EDIFACT üzenetek high tech iparágban szabványosított subset-jeit is jelöli.

EDI over the Internet: EDI az interneten: Az EDI üzenetek interneten történő továbbításának protokollja, aminek fejlesztését az Internet Engineering Task Force szervezet irányítja. Eredetileg az EDI üzenetek internet mailen való továbbításának megvalósítását, az SMTP protokoll használatát jelentette, az Applicability Statement 1 (AS1) előírásai szerint. A jelenlegi Applicability Statement 2 (AS2) verzió előírásai szerint az internetes továbbításban az HTTPS alapú biztonságos továbbítás a használatos.

EFT (Electronic Funds Transfer): Elektronikus fizetés, amiben átutalások kerülnek továbbításra különböző pénzintézetek számlái között.

EIAJ: Japán EDI szabvány.

Electronic Commerce: Elektronikus kereskedelem: vállalatok közötti üzleti folyamatok szabványos és nem szabványos elektronikus adatcserében történő megvalósítása.

Electronic Data Interchange (EDI): elektronikus adatcsere. Vállalatok közötti üzleti folyamatok szabványos elektronikus adatcserében történő megvalósítása.

Electronic Mail: Elektronikus levelezés: telekommunikációs hálózaton üzenetek küldése, tárolása, fogadása mailboxok-on keresztül.

Element: a legkisebb szabványosított információ egy szabványban.

Element Delimiter: a legkisebb információs egységek elválasztására szolgáló elválasztó karakterek egy szabványban. Az EDIFACT-ban például az adatelemeket elválasztó karaktereket jelenti a szegmentben, ahol az utolsó adatelem után nem az elem elválasztó, hanem a szegment elválasztó kerül használatra.

Element Reference Number: az adatelem azonosítószáma a szegment diagramban, ami a szabványos adatkönyvtárban előírtaknak megfelelően épül fel.

E-Mail: az elektronikus levél általánosan elfogadott rövidítése.

Encryption: Titkosítás: Elektronikus adatok titkosítása kriptográfiai eszközökkel.

End-User: Végfelhasználó.

Envelope: Speciális adattovábbítási információk a header és trailer szegmentekben, amiben alapvetően a küldés és fogadás egyedi adatai kerülnek az ISA/IEA értelmezések szerint definiálásra. E-mailben történő EDI üzenet továbbítás esetén a mail „borítékját” is szokták ezzel a kifejezéssel jelölni.

Enterprise Application Integration: Hardver, szoftver és middleware eszközök alkalmazása a vállalat meglévő alkalmazásainak integrációjában. Az integráció olyan alkalmazások létesítését teszi lehetővé, amik az integrált alkalmazásokat egységes üzleti és ügyviteli folyamatokban tudják kezelni.

ERP: Enterprise Resource Planning: Vállalatirányítási információs rendszer: Rendszerint adatbázis alapú szoftvertermékek, amik áttekintő felhasználói felületeket nyújtanak a cég külső belső adatairól, kapcsolatairól és ezek erőforrás tervezés szerinti kezelését teszik lehetővé. A vállalat belső működésére és tranzakcióira vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását megvalósító hardver- és szoftvereszközök összessége.

ENX: Az európai autóipar IP alapú kommunikációs hálózata.

EPC: Electronic Product Code: A GS1 alárendelt szervezeteként működő EPCglobal szervezet 96 bites termékazonosító száma. Mindegyik RFID címke egyedi EPC-t fog tartalmazni.

EPCglobal: Az EAN.UCC (GS1) nemzetközi szabvány testület alá rendelt szabványosító szervezet, ami az EPC formátum szabványosítási folyamataiért felelős.

Evaluated Receipts Settlement: Automatikus fizetési módszer, amikor a kiszállított mennyiség vásárló általi visszaigazolása automatikusan elindítja a beszállító rendszerében a kiszállított mennyiségű áru számlázását. Többnyire az autóiparban használatos számlázási módszer.

Event-Driven EDI: amikor az EDI üzenetek előállítása vagy fogadása automatikusan generálja további EDI üzenetek adatcseréjét az üzenet-forgatókönyv szerinti EDI kapcsolatokban.

eXtensible Markup Language, XML: Extensible Markup Language: Az XML-t azzal a céllal fejlesztették ki, hogy rugalmas és könnyen alkalmazható információazonosítással javítsa a WEB funkcionalitásokat. Azért nevezik „extensible”-nek, kiterjesztettnek, mert nem fix formátumú, mint a Hypertext Markup Language (HML). Mindez lehetővé teszi, szabadformátumú dokumentumok számítógépesen érthető formátumú leírását, mert a flexibilis formátum leírás a Standard Generalized Markup Language szabványai szerint történik, ami a szövegleíró rendszerek nemzetközi metanyelv szabványát jelenti.

 

F

File: kapcsolódó rekordok csoportja, a számítástechnikában a tárolás egyik alapegysége.

File, flat: Olyan file, amiben az információ folytonos karaktersorozatban van rögzítve.

File Structure:  Azt a formátumot, struktúrát jelenti, ami szerint a file-ban az információ el van rendezve. E szerint a struktúra szerint érhető el az információ a file-on belül.

FIN: A SWIFT FIN mailbox alapú üzenettovábbító rendszerét jelenti, amit üzenettovábbítási mechanizmusként hasznának a SWIFTNet likviditás és rizikó menedzsmentjében.

FTP: File Transfer Protocol: File-ok egyik számítógépről, másik számítógépre küldésének szabványos módját, hálózati protokollját jelenti. Interneten keresztüli file-továbbításban is alkalmazzák.

Functional Acknowledgement: Funkcionális visszaigazolás: A fogadó visszajelzése küldőnek, arról hogy az EDI üzenet megérkezett, ami azt jelzi, hogy a fogadás megtörtént és az EDI üzenet szintaktikailag helyes. A visszaigazolás nem jelenti viszont az üzenet tartalmának helyességét. A visszajelzést sokszor „FA” rövidítéssel jelölik.

Functional Group: A funkcionális csoport az egymással kapcsolódó tranzakciók csoportját jelenti. GS szegmenttel kezdődik és GE szegmenttel záródik a funkcionális csoport az EDI szintaktikában.

Functional Group Segments (GS/GE): Funkcionális csoport szegmensek (GS/GE): Ezek a szegmensek jelölik ki a funkcionális csoport tartományát az EDI szintaktikában.

 

G

Galia: Francia autóipari testület.

Gateway: Nyilvános és zárt hálózatok közötti adatkapcsolatot biztonságos módón létrehozó eszköz. Az EDI dokumentumok forgalmazását teszi lehetővé a különféle hálózatok között.

GCI: Global Commerce Initiative:  Globális kereskedelmi irányzatok: Globális iparágazati felhasználói közösség, ami feltárja a beszállító láncok teljesítményét visszafogó tényezőket és globális adatforgalmazási megoldásokat javasol, olyan szabványosítási testületeknek, mint például a GS1.

GDD: Global Data Dictionary: GS1 szabvány, ami az adatbázis tételek (cégek adatbázisáról van szó) attributumainak, tulajdonságainak szabványos definiálását teszi lehetővé. Ilyen tétel (cég) tulajdonságok lehetnek például a méretadatok, a márka információk, logisztikai információk, stb.

GDS: Global Data Synchronisation: Globális adatszinkronizáció.

GDSN: Global Data Synchronisation Network. Globális adatszinkronizációs hálózat: Olyan hálózati együttműködési keretrendszert jelent, ami lehetővé teszi a transzparens adatmegosztást az adatszolgáltató rendszerek között.

GLN: A Global Location Number (GLN): Globális egyedi helyszínazonosító szám, amit természetes, jogi és funkcionális helyszínek azonosítására lehet használni. A GLN-el a cégek helyszíne egyértelműen azonosítható a file-okban, üzenetekben. A GLN számszerűen helyettesíti a helyszín nevét és címét ezért az automatikus feldolgozást segíti elő. Lehetővé teszi a pontos és automatikus címzést a számítógépes feldolgozásban. Az EDI-ben nem kötelező, de ajánlott GLN kódot használni az üzleti partner nevének és helyének azonosítására. Többen EDI címként is használják a GLN kódot. Szintén használatos a GLN a bar kódok kezelésében: a helyszínek, a szállítási és számlázási címek azonosításában.

GLOBAL Registry: Központi szolgáltatás, amivel a kereskedés helyi adatbázisát lehet frissíteni a GS1 szabványok aktuális adataival.

Global Company Identifier: Globális cégazonosító: RosettaNetben használt kifejezés a Data Universaling Numbering System-re.

Global Data Dictionary: A GS1 üzleti üzenetekben használt adatelemek definícióinak és ezek kapcsolódó tulajdonságainak névtára.

GPC: Global Product Classification: Globális termék klasszifikáció: a termékek kategorizálásának szabványos módja.

GS1: világszerte működő szabványosítási testület és szabványszolgáltató. A beszállítói láncok világszabványait és szabványos megoldásait kezeli, amit 1 millió olyan cég használ, akik bar kódok és az elektronikus dokumentum kezelés használatában érdekeltek.

GRN: Goods Received Note: Szállítmány érkeztetés visszaigazolása: A fogadó fél visszaigazolása szállítmány érkezéséről a küldő felé. Az esetek többségében ez alapján lehet a számlák kiállítását indítani.

GSMP: Global Standards Management Process: A GS1 keretében végzett globális adatszinkronizációs szabványok kialakítását szabályozó módszertan. A GSMP határozza meg azokat a folyamatokat, amik szerint az üzleti folyamatoknak és világszabványoknak megfelelő technikai implementációk készülnek.  

GTIN: Global Trade Item Number: Globális kereskedelmi azonosító szám: A termékek egyedi azonosítója. 

 

H

Hardware: a számítástechnikai és kommunikációs eszközök fizikai megvalósítású részét jelenti. Pl.: processzor, memória, meghajtók, stb.

Header: Speciális szegment, ami a legegyszerűbb megfogalmazásban az EDI üzenet elejét jelzi.

HIPPA: Health Insurance Portability and Accountability Act: Egészségbiztosítási törvény az Egyesült Államokban, amit a kongresszus 1996-ban fogadott el.

HL7: az egészségügy egyik szabványa.

HTTP: HyperText Transfer Protocol: Weblapok file lekérdező és küldő protokollja.

HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure: A HTTP és az SSL/TLS protokoll kombinációja a HTTP protokoll titkosítására és kezelőjének azonosítására.

Hub: EDI körökben használt kifejezés olyan cégek jelölésére, akik EDI bevezetést kezdeményeznek kereskedelmi partnerkörükben. Rendszerint nagy vásárlókat jelöl. Lásd még: Spoke. 

 

I

IDEA: International Data Exchange Association: Brüsszelben székelő szervezet, ami az EDI elterjedését hivatott segíteni.

IDOC: Az SAP vállalatirányítási rendszer köztes dokumentum rendszere, SAP és más rendszerek közti dokumentum cseréhez. Az IDOC az SAP Application Link Enabling (ALE) dokumentum közvetítő rendszere.

IETF: lásd: Internet Engineering Task Force.

Implementation Guide: Üzenetmegvalósítási utasítás: Dokumentum, ami az EDI üzenetek kód, adat szegment és üzenet használatát írja le. A leírásnak szabványos változatai is vannak.

Interactive EDI: amikor két alkalmazás kölcsönösen cseréli ki az adatcsere elemeit egy előre programozott adatfolyamban.

Interchange: Adatcsere: Két cég közötti információcserét jelöli, amiben a küldő féltől adatelem, file vagy üzenet formájában kerül az információ a fogadó félhez.

Interchange Format: Adatcsere formátum: az a formátum, amivel az üzleti dokumentum struktúrája van leírva. A formátum az adatelemek sorrendiségét, szekvenciáját és csoportosítását írja le és meghatározhatja mindegyik elem elvárt használatát, méretét, érvényes értékét.

Interchange Control Header: Adatcsere vezérlő fejléc: Szegment, ami jelzi és azonosítja az interchange kezdetét.

Interchange Control Trailer: Adatcsere vezérlő lábléc: Szegment, ami jelzi és azonosítja az interchange végét.

Interchange Envelope: Adatcsere boríték: Speciális adattovábbítási információk a header és trailer szegmensekben, amiben alapvetően a küldés és fogadás egyedi adatai kerülnek az ISA/IEA értelmezések szerint definiálásra.

Interconnect: Interconnect jön létre, amikor két VAN elérhetővé teszi a másik számára a VAN-ok közötti adatcserében szükséges EDI címeket.

ISO: International Standards Organisation: Az ENSZ nemzetközi szabványosító szervezete, ami a világ ipari szabványait fejleszti, kezeli.

 

J

JIT: Just In Time: A raktározási és leltározási költségek elkerülése érdekében (először Japánban) kialakított árumozgatási rendszer, amiben a beszállítók akkorra szállítják ki a termelésbe bevonni kívánt anyagokat, alkatrészeket, amikor azokat a termelési rendszer igényli.

JNX: A japán autóipar IP alapú kommunikációs hálózata.

 

K

KNX: A koreai autóipar IP alapú kommunikációs hálózata.

 

M

Mailbag: ANSI által definiált szabványos kapcsolatfelépítés a VAN-ok EDI címei között. ANSI szabványos interconnect.

Mailbox: e-mail postaláda: Olyan számítógépen lévő file tároló terület, amin a küldő mailbox file-ai tárolásra kerülnek és a tárolt file-ok megőrződnek, amíg azokat a fogadó onnét le nem tölti.

Mapping: Mappingnek nevezzük azt a tevékenységet, ami során meghatározásra kerül, hogy a cég elektronikus adataiból melyik adat az EDI üzenet melyik adatának felel meg. Mindez fordított esetben is igaz, amikor az kerül meghatározásra, hogy az EDI üzenet melyik adata a cég melyik elektronikus adatának felel meg.

Message: Üzenet: Adatok sorozatát jelenti az EDI-ben, amikkel teljes vagy részleges üzleti tranzakciókat lehet lebonyolítani.

Message Header: Üzenet fejléc: Szerviz szegment az üzenetben, ami kezdi és egyedileg azonosítja az üzenetet.

Message Structured Diagram: Üzenet felépítési diagram: Az üzenet felépítésének grafikus ábrázolása.

Message Switching: Üzenet továbbítása két partner között szolgáltatón vagy harmadik felen keresztül. Ilyenkor az üzenetek útvonalát előre ki kell alakítani (routing) a szolgáltatónál.

Message Trailer: Üzenet lábléc: Szerviz szegment az üzenetben, ami az üzenet végét jelzi.

Message Type: Üzenet típus: Speciális üzleti tranzakciókra létrehozott speciális adatelem tartalom és struktúra szerint felépített üzenet. Pl.: megrendelés, számla, stb.

Message Standards: Üzenet szabványok: EDI adatelemek, szegmentek, és üzenetek szintaktikájának rendszere.

 

N

NAK: Negatíve Acknowledgement: negatív visszaigazolás.

Network Management: Hálózat menedzsment: Hálózati hiba, számlázás, konfigurálás, biztonság és teljesítmény menedzsmentet jelent.

National Standards Body: Nemzeti szabványügyi hatóság: Az országosan érvényes szabványokat fejleszti, kezeli.

Network: Számítástechnikai eszközök közötti elektronikus kommunikációs eszközöket és azok kapcsolatát jelenti, ami az elektronikus adatcsere, az EDI létrejöttét is lehetővé teszi. 

Network Service Provider: Szolgáltató, aki hálózati szolgáltatásokat és kapacitásokat díjazásért kínál.

Notification of Shipment: Szállítási értesítő.

 

O

OASIS: Organisation for the Advancement of Structured Information Standards: Nonprofit szervezet, ami az elektronikus üzleti szabványok fejlesztését, konvergenciáját és felhasználását segíti elő.

ODETTE: Organisation for Data Exchange Through Teletransmission in Europe: Az európai autógyártók szervezetét és az EDIFACT EDI autógyártással kapcsolatos szabványos üzenetmegvalósításait (subsetjeit) jelenti.

OFTP: ODETTE File Transfer Protocol: ODETTE által definiált file továbbítási protokoll az európai autóipar számára.

OFTP v2.0: Az OFTP további verziója, ami annak internetes használatát teszi hatékonyabbá. Adattömörítést, tanúsítványok és nagy file-ok használatát teszi lehetővé az OFTP-hez képest.

OSI: Open Systems Interconnect. Nyíltrendszerű kapcsolatok: Az ISO által fejlesztett hét szintű rekurzív kommunikációs struktúra.

Open Network: nyílt hálózat, amivel külső partnerekkel is lehet kommunikálni.  

 

P

PIDX: energiaiparban használatos XML dokumentum séma rendszer.

Pilot: A teljes rendszer tulajdonságainak tesztelése egy kisebb rendszerben, aminek sikerességéből a teljes rendszer bevezetéséről és működéséről is következtetéseket lehet levonni. 

Pilot Project: Olyan projekt, amiben az EDI bevezetése működtetése és tesztelése a teljes partnerkör kisebb részében történik. Sikeres pilot esetében az EDI bevezetés teljes partnerkörre történő kiterjesztése következhet.

PIP: Partner Interface Processes: A RosettaNet PIP, XML alapú párbeszédek segítségével elektronikus üzleti folyamatok kezelését teszi lehetővé az üzletfelek között.

PIP Blueprint:  Üzleti modell leírás, amiben a specifikált szerepű partnerek (vásárlók, eladók, összeszerelők, katalógus kiadók, stb.) üzleti kapcsolatai vannak modellezve egy adott közös üzleti célkitűzés elérése szempontjából.  A PIP Blueprint mindezt diagramokon keresztül magyarázza el.

PIP Choreography: A Business Process Specification Schema-ban specifikált PIP üzenetek adatcsere szekvenciáját jelenti.

PIP Design and Development Process: Strukturált folyamatleírás, ami azt rögzíti, hogy miként lehet egy a követelményeknek megfelelő PIP specifikációt létrehozni. A követelményeket a Specification Requirement Document tartalmazza.

PIP in Production: amikor az üzleti partnerek RosettaNet Partner Interface Process-t használnak az üzleti folyamataikban érvényes tranzakcióként.

PIP Interchange Model: UMA (Unified Modelling Language) és XML (Extensible Markup Language) alapú PIP üzenetekkel megvalósított üzleti folyamatokban szereplő PIP üzenetek kapcsolati modellje.

PIP Protocols: A PIP Blueprintben tárgyalt üzleti folyamatok technikai diagramban való vizuális ábrázolása.

PIP Specification: Dokumentum, ami részletesen definiálja az adott PIP folyamatot.

Point-to-Point: A kommunikáció, olyan formája, amikor a kereskedelmi partnerek egymással közvetlen kommunikációs vonali kapcsolatban vannak és nem VAN-on keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Proprietary Standard: Saját (iparághoz vagy céghez köthető) fejlesztésű adattovábbítási eljárás, amivel a partnerekkel való adatcsere történik. Nem, vagy nem teljesen szabványos adattovábbítási eljárások.

Protocol: kommunikációs szabvány, aminek elemei meghatározzák az üzenet formáját és lehetővé teszik az adattovábbítás egységes értelmezését.

Protocol Conversion: folyamat, ami lehetővé teszi két különböző protokollt használó rendszer kommunikációját.

Purchase Order: Megrendelés: Sokszor használt a PO rövidítés.

Purchase Order Acknowledgment: Megrendelés visszaigazolás.

 

Q

Qualifier: Az EDI cím opcionális része, az EDI cím minősítője.

 

R

Receiver: Az EDI üzenetek fogadója.

RFID: Radio Frequency Identification. Rádiófrekvenciás azonosító. Micro chipen tárolt adatok rádiófrekvencián keresztüli kiolvasása, értelmezése, amihez nem kell a chipet tartalmazó kártyát felmutatni vagy kártyaolvasóba dugni.

RosettaNet: Non profit konzorcium, ami a nyílt üzleti folyamatok szabványainak kollektív fejlesztését és gyors bevezetését tarja fő célkitűzésének. A High Tech ipar és logisztika több mint 700 multinacionális és regionális cége vesz részt a RosettaNet stratégiai szabványosítási munkájában. A Fortune 1000 cége implementálta üzleti folyamatait a RosettaNet szabványai szerint. A RosettaNet a GS1 US alá rendelt szervezettként működik és számos regionális irodával rendelkezik főleg Távol Keleten és Ausztráliában. Európában is van helyi képviseletük. További leírás a www.RosettaNet.org. web helyen található a RosettaNet-ről.

 

S

Secure FTP: lásd SFTP.

Segment: Szegment: Az EDI üzenet szabványos részét képezi, amiben több adatelem, összetett adatelem van szegment elhatárolókkal csoportosítva az üzleti folyamat egy adott tranzakciójának értelmezésére.

Segment Code: Szegment kód: A különféle típusú szegmentek jelölésének szabványos kódja, neve, ami alapján a szegment azonosítható. (pl.: a szegment könyvtárban)

Segment Delimiter Character: Szegment elválasztó karakter: A változó hosszúságú szegment végét jelöli.

Segment Diagram: Szegment diagram: Sematikus rajz egy adott szegment adatelem és összetett adatelem használatáról és felépítéséről.

Segment Directory: Szegment adatkönyvtár: Az EDI szabványban használt szegmentek leírása, amit általában egy adatkönyvtárban helyeznek el.

Segment Hierarchy: Szegment felépítés: A szegmentek hierarchikus előfordulási helye az üzenet állal megvalósított tranzakció során.

Segment Identifier: Szegment azonosító: előre definiált kód, ami azonosítja a szegmentet.

Segment Name: Szegment név: a szegment neve

Segment Qualifier: Szegment minősítő: olyan adatelem a szegmentben, ami a szegment valamilyen speciális értelmezését jelöli.

Segment Specifications: Szegment specifikáció: A szegment, tartalmi és felépítési értelmezése.

Segment Tag: Összetett adatelem, aminek első adateleme tartalmazza azt a kódot, amiben a szegment egyedileg azonosítva van a releváns szegment adatkönyvtárban. A további adatelemekben opcionálisan jelölhetik a szegment előfordulásának hierarchiaszintjét és az adott szintű szekvencia előfordulását.

Segment Terminator: Szegment elválasztó karakter: A változó hosszúságú szegment végét jelöli.

Selfbilling: amikor a vásárló ügyfél maga állítja elő a számlát és fizeti azt ki EDI-n keresztül eladónak.

Sender: Az EDI üzenet küldője.

Sequence Table: A szabvány azon része, ami táblázatban ábrázolja a résztvevő szegmenteket és azok előfordulási szekvenciáját az adott típusú üzenetben.

SFTP: SSH File Transfer Protocol: File-ok egyik számítógépről, másik számítógépre küldésének szabványos és biztonságos módját, hálózati protokollját jelenti. Az SSH-2 protokollt alkalmazva, biztonságos adattovábbítást jelent az interneten.

Shipment Notification: Szállítási értesítés.

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol: Üzenettovábbítási hálózati protokoll, az internetes e-mail továbbítás legelterjedtebb protokollja.

SOAP: Simple Object Access Protocol: XML alapú protokoll, amit strukturált információk decentralizált környezetben történő cseréjére alakítottak ki. A szabványt a W3C kezeli.

Software:  adathordozókon elhelyezkedő programokat jelenti, amik programozott funkciók, taszkok sorozatát hajtják végre a számítógépes és kommunikációs hardvereken futva.

Spoke: EDI kifejezés, ami általában a nagy vásárlónak (Hub-nak) eladó beszállítókat jelenti.

SSH: Secure Shell: Szabvány készlet, ami biztonságos csatornák kialakítását teszik lehetővé (pl.: interneten) két kommunikáló fél között.

Standards: Szabványok: Az EDI-ben javarészt kódok, adatelemek, összetett adatelemek, szegmentek, üzenetek, adatcsere folyamatok szabványosítását jelenti.

Standards Body: Szabványosító testület: Az a testület, aki egy adott szabványkör fejlesztéséért, karbantartásáért és elterjesztéséért felelős.

Store and Forward, Store and Retrieve: Tárol – továbbít, tárol - lehív technológia: A levelező rendszerek továbbítási eljárása. Az üzenetek mailboxok között továbbítódnak és ott tárolódnak, amíg azokat a fogadó le nem hívja. A technológia lehetővé teszi az üzenet küldés és fogadás időbeni elkülönülését.

Subset: Az EDIFACT és az ANSI X12 EDI szabványok üzeneteinek aktuálisan használt változata. Az EDIFACT és ANSI X12 EDI szabványokban az üzenetek teljes adatelem és szegment készletét szabványosítják (ezt nevezzük superset-nek), aminek csak egy részét használják a gyakorlatban használt üzenetekben (subset). Az adott üzenet megvalósításakor készült üzenetmegvalósítási utasítás tartalmazza az üzenetek azon részét, amit az adott esetben használnak. Iparági szinten szabványosítani szokták egy-egy ilyen gyakorlati megvalósítású üzenet subset-jét is. Ilyen szabványokat jelent az EANCOM szabvány az EDIFACT és a VICS szabvány az ANSI X12 esetében.

Supply Chain: ellátási lánc, beszállítói lánc: A termékekhez, szolgáltatásokhoz a láncban történt mozgásuk során hozzáadott értékek adódnak a végső értékesítésig.

Syntax: az a rendszer vagy struktúra, ami szerint az adatelemek, összetett adatelemek és szegmentek elhelyezkednek az EDI üzenetben. Az EDI szintaktikát az EDI szabványok határozzák meg.

 

T

Tag: egyedi azonosító, amit adatelemek és szegmentek azonosítására használnak.

TCP/IP: Az internet hálózati protokollja.

TDCC: Transportation Data Coordinating Committee: Eredetileg ez a szervezet volt az USA első EDI szervezete, aki az első EDI szabványokat fejlesztette ki, publikálta és tartotta karban. Napjainkban ezt a szervezetet EDIA-nak nevezik és az USA nemzeti EDI felhasználói közösségét szervezi.

TDI: Trading Data Interchange: Az EDI kifejezés Európában (főleg Angliában) elterjedt szinonimája.

Third-party: A küldőhöz és fogadóhoz képesti harmadik partner. Ilyenek többnyire a VAN szolgáltatók és az egyéb hálózati szolgáltatók vagy az outsourcing cégek.

Tradacoms: GS1 illetve elődje az ANA által fejlesztett EDI szabvány az Egyesült Királyságban.

Trading Partner: Kereskedő partner, üzletfél: EDI értelmezésben: akik között az EDI kapcsolat megvalósul. Az EDI üzenetek fogadói és küldői is ilyenek.

Trading Partner Agreement: Adatcsere szerződés: A kereskedő partnerek adatcsere szerződés keretében rögzítik, hogy milyen EDI üzeneteken keresztül, azok milyen subset-jét alkalmazva végzik egymás között az elektronikus adatcserét. A szerződésnek fontos jogi következménye, hogy ennek aláírásával vállnak az EDI-ben küldött elektronikus dokumentumok jogilag hitelessé (pl.: a számlák). A szerződésnek tartalmaznia kell az adatcserében résztvevő üzenetek subset-jének pontos leírását, így a szerződés aláírásával az előre rögzített formátum mindenkori adatai is aláírásra kerülnek és az adatok is jogilag hitelessé válnak. A szerződésben további megállapodások is köthetők, amik többnyire az adatcserében résztvevő partnerek jogait és kötelességeit és felelőségi viszonylatait rögzítik. Az EDI dokumentumok archiválására további törvényi előírások is vonatkoznak.

Trailer: speciális szegment, ami azt jelöli, hogy hol az EDI üzenet vége. Az EDI üzenet integritására vonatkozó adatokat is tartalmaz.

Transaction Level Acknowledgment: üzenet szintű visszaigazolás: az EDI üzenet fogadásának üzenet szintű visszaigazolása, ami arról tájékoztat, hogy az üzenet sértetlenül megérkezet és az üzenet szintaktikailag helyes. Nem igazolja vissza az üzenet szemantikai (adattartalmi) helyességét.

Transaction Set: EDI üzenet: Az „üzenet” USA-ban használatos elnevezése, bár a tranzakció készlet kifejezés az üzenet tágabb körű értelmezésére is lehetőséget ad. Az EDI üzenet strukturált információk sorozatát jelenti, amik üzleti tranzakciókat vagy azok egy részét hajtják végre.

Transaction set ID: Üzenetazonosító, ami egyedileg azonosítja a szabványban az üzenetet.

Transaction Set Diagram: Üzenet diagram: Az üzenet szegment felépítésének és szekvenciájának grafikus ábrázolása.

Transaction Set Header Area: Üzenet fejléc: Az üzenetre vonatkozó információkat tartalmazó szegmentek.

Transaction Set Header Segment: Az üzenet elejét jelentő szegment.

Transaction Set Level: Üzenet szint: Az a szint, ahol az üzenetek feldolgozásra kerülnek, amibe az üzenetek küldése és fogadása is beletartozik.

Transaction Set Line Item Area: Az üzenet üzleti tranzakciókat végrehajtó részét jelenti. Általában tétel felsorolást jelent. (pl.: megrendelési tételek egymás utáni kifejtése)

Transaction Set Standards: Üzenet szabvány: az adatelemek, összetett adatelemek, szegmentek és üzenetek szintaktikai rendszere. Az EDI szintaktikát az EDI szabványok határozzák meg.

Transaction Set Summary Area: Az üzenet integritásának ellenőrző információit jelenti.

Transaction Set Trailer Segment: Az üzenet végét jelölő záró szegment.

Translation: Fordítás: EDI szabványra vagy EDI szabványról történő fordítást jelent.

Translator: fordító program, ami az EDI fordítást végzi.

Transmission Acknowledgment: visszaigazolás, arról hogy az üzenet megérkezett sértetlen integritással és szintaktikailag helyesen.

Transmission Group: üzenet csoportok az üzenetkapcsolati (interchange) szinten. Az EDI kommunikációban résztvevő üzenetek csoportja

 

U

UCC: The Uniform Code Council: Termékazonosítást és az azzal összefüggő elektronikus adatcserét meghatározó szabványokat felügyeli. Az UCC felügyeli az Universal Product Code (UPC) termékazonosítót az Egyesült Államokban, amit manapság kiszorít a GTINS (Global Trade Item Number) valamint a zöldség és gyümölcs iparág UCS (Universal Communication Standards) szabványa és a WINS (Warehouse Informaton Network Standards)

UCS: (Universal Character Set): Az ANSI X12 EDI szabvány subset-je.

UDDI: Universal Description, Discovery and Integration: XML alapú internetes katalógusrendszer, amelyben a világ bármely cége megjelenítheti magát.

UN/CEFACT: The United Nations/Centre for Trade Facilitation and Electronic Business: Az ENSZ kereskedelmet és elektronikus üzletmenetet harmonizáló központja. Az áru- és szolgáltatáscsere hatékonyságának növelésére fejti ki tevékenységét, az üzleti, kereskedelmi és adminisztratív területeken.

User: Felhasználó: A számítógépes és kommunikációs szolgáltatások használója.

User Group: Felhasználói csoport: Felhasználók csoportja, akik valamilyen egységesített technikával vagy technológiával veszik igénybe a számítógépes és kommunikációs szolgáltatásokat.

 

V

Validation: Érvényesítés: Az az eljárás, amely megállapítja, hogy a megfelelőségi szabványok teljesülnek-e egy adott EDI üzenet esetében, azt vizsgálja, hogy szabványos-e az EDI üzenet. Automatikus változatai is vannak, ami többnyire szintaktikai ellenőrzéseket jelent.

Value-Added Network: Hozzáadott Értékű Hálózati szolgáltatás: Gyakran VAN betűszóval rövidítik, olyan szolgáltatót jelent, aki előfizetői számára elektronikus adatcserét biztosít. Ennek keretében biztonságos zártkörű mail szolgáltatást üzemeltet, továbbá protokoll és EDI fordítási szolgáltatásokat is nyújt. Harmadik félként igény esetén üzenet auditokat szolgáltat.

VAN: Lásd Value-Added Network.

Variable-Length File: Változó hosszúságú fájl:  Fájl, amelyik olyan adatszegmenteket tartalmaz, amelynek adatelemei minimum és maximum értékek között változhatnak, de nincs meghatározott hosszúságuk. Az adatelem végét adatelem-záró (data element delimiter), a szegment végét szegment-záró karakter (segment delimiter character) jelzi.

VDA:  Német autóipari EDI szabvány és ajánlás.

Vendor Managed Inventory (VMI): Szállító által kezelt raktárkészlet: Olyan raktárkészlet-feltöltő rendszer, amelyben a szállító vállal felelősséget a vevőnél termékeinek megfelelő raktárkészleten tartásáért, a vevő által küldött POS és raktárkészlet információk alapján. A raktárkészlet állapotával kapcsolatos információkat EDI üzenetekben kapja meg a szállító. A WMI-vel folyamatos árubeszállítás érhető el, a raktározási költségek csökkenése mellett.

Version/Release: Verziószám: A szabvány kibocsátásának verziószáma jelöli, hogy az X12 szabvány mikori változatát kell alkalmazni az adott szabványhasználatban.

VICS: Voluntary Inter-industry Commerce Solutions Association: Non profit szervezet, aminek VICS szabványa az ANSI ASC X12 üzeneteinek előre megállapodott üzenetmegvalósításait (subset-jeit) jelenti, hasonlóan az EDIFACT EANCOM szabványhoz, ami az EDIFACT szabvány előre megállapodott üzenetmegvalósításait jelenti. Vállalatok ezrei használják a tömeges áruforgalomban, a viszonteladói és beszállítói hálózatokban. 1981-ben a GS1 US lett a VICS EDI adminisztrációs testülete. A GS1 US az ASC X12 szabványt is adminisztrálja, ami a zöldség-gyümölcs forgalmazás Uniform Communication Standard (UCS) szabványából és az ipari ágazat Industrial/Commercial Standard (I/C) szabványából származik.

VPN: Virtual Private Network. Virtuális Magán Hálózat.

 

W

W3C: World Wide Web Consortium, az internet szabványosító szervezetének szokásos rövidítése.

Web-EDI: a strukturált üzleti információk interneten keresztül történő átvitelének általános megnevezését jelenti. Olyan megoldások is ebbe a fogalomba tartoznak, amik, a bejelentkezés utáni web felületeken elektronikus formanyomtatványokat jelenítenek meg, amiket az üzleti tranzakció adataival kell kitölteni. Ez a módszer mindenképpen emberi beavatkozást igényel.

Web Services: Különféle szoftver és hardver környezetben, keretrendszerekben futó szoftver alkalmazások interneten keresztüli együttműködését jelentő eljárás.

Web Services Interoperability: iparágközi szervezet (open industry organisation), amely támogatja a különféle szoftver és hardver környezetek, operációs rendszerek és programnyelvek közötti WEB Service alapú együttműködést. A szervezet az iparági és szabványosítási szervezetek között végez koordinációt és útmutatást nyújt a legjobb gyakorlatok szerinti WEB Service fejlesztésekhez. 

WINS: Warehouse Information Network Standards: Az ANSI X12 EDI szabvány áruházak és viszonteladók számára kifejlesztett megvalósítási subset szabvány készlete.

World Wide Web Consortium (W3C): internetes környezetben szabványosító testület. (pl.: HTTP)

WSDL: Web Services Description Language: WEB szerviz leíró nyelv.

 

X

X25: régi hálózati protokoll, amit még sokan használnak.

X400: üzleti levelező rendszer, ami Európában most is népszerű.

X500: a CCITT névtár szolgáltatási szabványa.

XML: az Extensible Markup Language rövidítése, a dokumentum leírás nyílt szabványa, amit a World Wide Web Consortium (W3C) definiált.

EDIPORT

Tovább

EDI szójegyzék

Tovább

EDI anyagok

Tovább
edi-logo-footer

 

További érdeklődés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken.

Térkép

Elérhetőségek

H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
+36 1 392 2240, +36 1 392 2241
fax-icon
+36 1 392 2571
MENÜ